Sportske aktivnosti

  • Domski turnir u malom nogometu
  • Domski turnir u stolnom tenisu
  • Domski turnir u šahu
  • Natjecanje na regionalnoj domijadi u malom nogometu
  • Natjecanje na regionalnoj domijadi u košarci
  • Natjecanje na regionalnoj domijadi u stolnom tenisu
  • Svakodnevna rekreacija u sportskoj dvorani, trim kabinetu i na rukometnom igralištu