Novosti

Lista studenata 2017/2018

Objavljeno: 29.08.2017

Objavljujemo prvu listu studenata koji su se natjecali za smještaj u Učeničkom domu Franje Bučara.

Daljnja procedura – uvjeti za useljenje:

1. Svi studenti čija su imena objavljena na rang listi dužni su potvrditi dolazak u dom putem e-maila: ucedom@inet.hr najkasnije do petka 01.09.2017.

   Studenti koji ne potvrde dolazak u dom gube pravo na smještaj u domu, a nova lista bit će objavljena 05.09.2017.

2. Studenti s rang liste koji su potvrdili smještaj moraju uplatiti 420,00 kn kao rezervaciju mjesta zaključno s petkom 01.09.2017.

Detalji za uplatu:

Platitelj: Ime i prezime studenta

Iznos: 420,00 kn

Primatelj: Učenički dom Franje Bučara

IBAN primatelja: HR1023600001101434511

Poziv na broj primatelja: OIB studenta

Opis plaćanja: Rezervacija smještaja „Ime i prezime studenta“

3. Ugovore o smještaju studenti će dobiti u Učeničkom domu Franje Bučara (Trnjanska 33, Trnjanska 11f.) koje će ovjeriti  kod javnog bilježnika te jedan ovjeren primjerak vratiti prilikom useljenja.

Useljenje neće biti  moguće ako nisu ispoštovane sve tri prethodne točke.

Studenti mogu doći na smještaj u Učenički dom Franje Bučara radnim danom od 08:00 do 14:00 sati od 04.09.2017.

Lista studenata:

Rd.br. Ime: Prezime:
1 Lara Babić
2 Marin Babić
3 Josip Babok
4 Matija Bačić
5 Antonia Bago
6 Stipe Bago
7 Stjepan Bartolec
8 Matea Basioli
9 Marija Beljo
10 Mihaela Bencetić
11 Petra Benčić
12 Tina Beneti
13 Iva Beneti
14 Antonia Bilać
15 Ivan Bljaić
16 Gracia Borko
17 Slaven Botić
18 Stjepan Brezak
19 Zvonimir Brleković
20 Ana-Marija Buljan
21 Natalija Buntak
22 Katrina Buntak
23 Veronika Cerovečki
24 Tomislav Cikojević
25 Ana Cvitković
26 Ivana Čajko
27 Vesna Čović
28 Gabriela Dorić
29 Karlo Dovranić
30 Bojana Đenadija
31 Luka Ferderber
32 Andrea Filić
33 Božica Francić
34 Valentina Frčko
35 Antonio Gec
36 Ivana Glojnarić
37 Stjepan Grabušić
38 Stipe Grcić
39 Niki Hnojčik
40 Maja Horvat
41 Vedrana Horvat
42 Valentina Horvat
43 Ivan Hrvat
44 Ružica Ilinović
45 Matea Ivković
46 Marinela Jelačić
47 Josip Jerković
48 Ivica Jezernik
49 Filip Jezidžić
50 Slađana Josipović
51 Marina Jukić
52 Kristijan Jurgec
53 Ivana Jurić
54 Marija Jurić
55 Miroslav Kačevenda
56 Krešimir Katušić
57 Mateo Kelrajter
58 Anđela Klisović
59 Roko Knez
60 Ida Kocić
61 Lidija Konjevod
62 Igor Kos
63 Antonio Kranjčec
64 Lucija Labaš
65 Ante Lemezina
66 Tomislav Lipovac
67 Andrea Lončarević
68 Nikola Ljubić
69 Tea Mačečević
70 Josip Mareković
71 Ana Marić
72 Stjepan Merkaš
73 Vedrana Mički
74 Martina Mikuljan
75 Matija Mitić
76 Hrvoje Mladen
77 Sofija Mušak
78 Irena Mutak
79 Marija Mutak
80 Karolina Novak
81 Ena Otković
82 Ivan Pehar
83 Ian Perret
84 Monika Petek
85 Tonka Petričušić
86 Dorian Pijalović
87 Dominik Pijalović
88 Vlatka Popović
89 Mateja Porkolabić
90 Štefica Posarić
91 Ana Potrebić
92 Martina Prašnički
93 Antun Premec
94 Nikola Premor
95 Ivana Prepolec
96 Matija Prlić
97 Ana Prprović
98 Barbara Ptiček
99 Andrea Puškarić
100 Dragan Rašeta
101 Stipe Ražov
102 Luka Rendulić
103 Ivana Sklezur
104 Elizabeta Skočibušić
105 Ivan Sporiš
106 Ivan Stepić
107 Mihaela Stipetić
108 Mateo Stjepanović
109 Martina Surla
110 Mihael Šafar
111 Antonio Šaško
112 Valerija Šprem
113 Davor Štabi
114 Dominik Štekić
115 Marjan Tomić
116 Lana Topolovac
117 Irena Trakoštanec
118 Tihomir Tramošljika
119 Anna-Maria Vidaković
120 Bartul Vuksan-Cusa
121 Jelena Zekanović
122 Doroteja Žagrović
123 Kristina Žgela
124 Karla Živčić