Dokumenti

1.

Statut Učeničkog doma Franje Bučara: Statut

Pravilnik o radu: Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu: Zastita na radu

Etički kodeks: Etički kodeks

Plan evakuacije i spašavanja:  Plan

Pravilnik o zaštiti od požara: Pravilnik

2.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi: Pravilnik jednostavna nabava

Procedura stvaranja ugovornih obveza: Procedura stvaranja ugovornih obveza

Godišnji plan i program rada: Godišnji plan i program 2017-2018

3.

Plan nabave:

Plan nabave 2016.

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2018.

Specifikacija provedene jednostavne nabave za:

2017 godinu 

2018 godinu