Dokumenti

1.

Statut Učeničkog doma Franje Bučara: Statut

Pravilnik o radu: Pravilnik

Plan evakuacije i spašavanja:  Plan

Pravilnik o jednostavnoj nabavi: Pravilnik

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva: Pravilnik

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta: Pravilnik

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja: Pravilnik

Pravilnik o zaštiti na radu: Pravilnik

Etički kodeks: Kodeks

Pravilnik o zaštiti od požara: Pravilnik

Poslovnik o radu Domskog odbora: Poslovnik

Procedura stvaranja ugovornih obveza: Procedura

Procedura o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora: Procedura

Procedura naplate prihoda: Procedura

Procedura o blagajničkom poslovanju: Procedura 

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje: Procedura

Procedura zaprimanja i provjere računa: Procedura

Procedura izrade plana nabave roba i usluga: Procedura

Korisne poveznice:

Zakon o odgoju i obrazovanju: Zakon

Zakon o radu: Zakon

Zakon o pravu na pristup informacijama: Zakon

Ministarstvo znanosti i obrazovanja: Ministarstvo

Središnji katalog službenih dokumenata RH: Katalog

e-građani: e-građani

Upute HZJZ – učenički domovi: Upute

2.

Protokol postupanja u slučaju nasilja: Protokol

 

 

Natječaj: Voditelj / ica računovodstva (zamjena) : Natječaj

Natječaj: Za imenovanje ravnatelja / ice Učeničkog doma Franje Bučara (objavljen u Narodnim novinama 18.03.2020.) : Natječaj

Natječaj: Za imenovanje ravnatelja / ice Učeničkog doma Franje Bučara (objavljen u Narodnim novinama 24.06.2020.) : Natječaj

Natječaj: Za radno mjesto spremač / ica – 1 izvršitelj (objavljeno 14.02.2022. vrijedi do 22.02.2022.) :  Natječaj

Odluka o poništenju natječaja spremač / ica ( Natječaj objavljen 14.02.2022.) :  Odluka

Natječaj: Za radno mjesto odgajatelj / ica – 1 izvršitelj (objavljeno 14.02.2022. vrijedi do 22.02.2022.) : Natječaj

Rezultati natječaja za radno mjesto odgajatelja – Odluka DO: Odluka  Zapisnik povjerenstva: Zapisnik 

Natječaj: Za radno mjesto spremač / ica – 1 izvršitelj (objavljeno 04.03.2022. vrijedi do 12.03.2022.) : Natječaj

 

Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja – subvencija-studenti-potres: Odluka

Godišnji plan i program rada: 

GPP 2019/2020

GPP 2020/2021

GPP 2021/2022

3.