Upisi za učenike

 

PRVI UPISNI ROK 2022. / 2023.

Poštovani učenici i roditelji,

Obavještavamo vas da će se prijave za upis učenika u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023. provoditi elektroničkim putem (online) preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom:

 https://domovi.e-upisi.hr/

Sve obavijesti o načinu i vremeniku prijava, potrebnoj dokumentaciji i slično pratite na našoj web stranici gdje ćete biti pravovremeno informirani.

Početak prijava učenika/kandidata u sustav: 4.7.2022.
Početak prijave odabranih učeničkih domova: 11.7.2022.
Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom): 13.7.2022.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom: 13.7.2022.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete: 13.7.2022.
Završetak prijava

Početak ispisa prijavnica: 14.7.2022.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava
skenirane prijavnice učitaju u sustav). Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice: 15.7.2022.
Objava konačnih ljestvica poretka: 16.7.2022.

Upis u učenički dom:

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o
nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom)
Dostava potpisanog obrasca o upisu u učenički dom (upisnice) u učenički dom u koji se učenik upisao
(domovi sami određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te
na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči doma):  18.7.-19.7.2022 .

Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok: 20.7.2022.

Škole koje gravitiraju domu:

– Drvodjeljska škola                                                                                                         – II. gimnazija

– Prirodoslovna škola Vladimira Preloga                                                                      – V. gimnazija

– Strojarsko tehnička škola Fausta Vrančića                                                                – VII. gimnazija

– Industrijska strojarska škola                                                                                        – IX. gimnazija

– Tehnička škola Ruđer Bošković                                                                                   – XVI. gimnazija

– Elektrotehnička škola                                                                                                    – Elektrostrojarska obrtnička škola

– Grafička škola                                                                                                                 – Škola primijenjene umjetnosti i dizajna

– II. Ekonomska škola                                                                                                       – Hotelijersko – Turistička škola

 

 

 

Odluka za prijam učenika u učeničke domove u šk. godini 2022. / 2023. :

Odluka-o-uvjetima-za-prijam-ucenika-prvih-razreda-srednjih-skola-u-ucenicke-domove-u-skolskoj-godini-2022._2023_